Курсеви

Скампер сениори 2ро одделение
Возраст: од 7 до 8 години
Почеток: 1 октомври
Достапни места: 5 од 5
Денови: понеделник до петок
Почеток во: 10 до 12 часот
Цена: 6000 денари месечно
Скампер сениори 1во одделение
Возраст: од 6 до 7 години
Почеток: 1 октомври
Достапни места: 4 од 5
Денови: понеделник до петок
Почеток во: 10 до 12 часот
Цена: 6000 денари месечно
Скампер сениори курс креатива
Возраст: од 5 до 8 години
Почеток: 10 септември
Достапни места: 5 од 5
Денови: понеделник, среда и петок
Почеток во: 10:00 часот
Цена: 3000 денари месечно
Скампер сениори курс креатива
Возраст: од 5 до 8 години
Почеток: 10 септември
Достапни места: 2 од 5
Денови: понеделник, среда и петок
Почеток во: 12:30 часот
Цена: 3000 денари месечно
Скампер јуниори настава
Возраст: од 4 до 6 години
Почеток: 10 септември
Достапни места: 2 од 5
Денови: понеделник до петок
Почеток во: 10:00
Цена: 3000 денари месечно
Скампер јуниори настава
Возраст: од 4 до 6 години
Почеток: 10 септември
Достапни места: 4 од 5
Денови: понеделник до петок
Почеток во: 11:30 часот
Цена: 3000 денари месечно
Музикотерапија
Возраст: од 4 до 6 години
Активности: изучување на музика и музички инструменти
Достапни места: 6
Денови: вторник и четврток
Почеток во: 17:00
Цена: 2.800 денари месечно
Креативност и уметност
Возраст: од 4 до 6 години
Активности: цртање, боење и моделирање
Достапни места: 2
Денови: вторник и четврток
Цена: 4.000 денари месечно
Програмирање со Кубето
Возраст: од 4 до 6 години
Активности: Програмирање со Кубето
Достапни места: 2
Денови: вторник и четврток
Цена: 4.000 денари месечно