Кристина Тодоровска

Едукаторка

За мене

Образование: Филозофски факултет, отсек: Педагогија
Искуство: Две години едукатор во Скампер на програмите за ран детски развој во Скампер
Хоби: Згрижување на животни
Омилен цитат: Упорноста не прави совршени!